Scoren met Content Marketing

Content marketing is een wereldwijd fenomeen dat een steeds groter alternatief vormt voor traditionele marketing en reclame. Dit boek wil laten zien wat content marketing is, wat het oplevert en hoe je het concreet kan toepassen.

Maar let op: de belangrijkste verandering die nodig is om content marketing in te zetten zit niet in dit boek maar in je hoofd: de natuurlijke weerstand tegen het delen van jouw kennis.

Dit boek wil je helpen bij het afbreken van die weerstand. Betreed de wereld van nieuwe marketing gebaseerd op het delen van waardevolle informatie met je huidige en toekomstige klanten.

Deel I: De impact van content marketing

In dit eerste deel wordt uitgelegd wat content marketing is, waarom het belangrijk is, wat het oplevert en hoe het zich verhoudt tot andere vormen van marketing. Het tweede deel laat zien hoe je daadwerkelijk kan ‘scoren met content marketing’.

Hoofdstuk 1. Online content is de nieuwe marketing

Hoofdstuk 2: De ROI van content marketing

Hoofdstuk 3: De raakvlakken van content marketing

Deel II: Scoren met content marketing

In deel I is besproken wat content marketing is en waarom het belangrijk is. In dit tweede deel gaan we aan de slag: vanuit een model werken we stapsgewijs toe naar een content kalender die je helpt met het structureren van je content marketing.

Hoofdstuk 4: Het content marketing model

Hoofdstuk 5. Blogs: wat, waarom en hoe

Hoofdstuk 6. Video en overige content marketing middelen

Hoofdstuk 7. Organisatie van content marketing

Hoofdstuk 8. De content marketing kalender

Cases: Huybregts RelouAFASHeembouwHitma, Heras, Limburgia, PieterBas, Sha6er