Les 9 LinkedIn

In deze les wordt besproken waarom LinkedIn belangrijk is, hoe je LinkedIn gebruikt en wat de drie fasen van LinkedIn zijn. Andere social media platforms worden slechts zijdelings besproken, in de meeste B2B-markten is LinkedIn veruit koning.

Klik hier om de plaats van deze les in de totale training te zien.

De video’s van deze les zijn opgebouwd aan de hand van de drie fasen die ik heb benoemd: profiel, netwerk en ‘thought leadership’. Aan het eind komen nog enkele cases en de volledige presentatie die ik bij mijn LinkedIn-workshops gebruik.

Theorie

Inleiding

Algemene adviezen

Verdienmodellen van LinkedIn

De drie fasen van LinkedIn

Content posten op LinkedIn

Reageren op posts

Premium account?

Profiel: de basis

Profiel: taal

Profiel: details

Endorsements en recommendations

Uitnodigingen

‘Thought Leadership’

Discussiëren op LinkedIn

LinkedIn-groepen

Bedrijfspagina’s en showcase-pagina’s

Cases

LinkedIn-case: PPT Solutions

 

LinkedIn-case: Anton Honing

LinkdeIn-case: Omdenken

Voor mijn cursisten stel ik ook de volledige presentatie van mijn LinkedIn-workshop ter beschikking. Voor een deel overlapt deze met bovenstaande content-video’s, ik ga ook wat dieper in op LinkedIn-groepen en Bedrijfspagina’s. Klik hier om de Prezi te bekijken.

Huiswerk

Neem een sheet ‘Social Media & LinkedIn’ in je Content Plan op waarin je aangeeft hoe je met social media (specifiek LinkedIn) omgaat. Vergeet daarbij niet:

  • De bedrijfspagina en showcase-pages.
  • Hoe stimuleer je collega’s om LinkedIn te gaan gebruiken (daar kun je mijn presentatie hierboven voor inzetten).
  • Welke andere social media zet je wellicht nog in, bijvoorbeeld richting de arbeidsmarkt.